Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց լեզու

Նախադասությունը բառացի աշխարհաբա՛ր դարձրու, հետո խմբագրի՛ր (այնպես արա, որ ճիշտ ու գեղեցիկ լինի)։ Ինչպե՞ս ես հասկանում այս խրատը։ Ընկալարուք զխրատ եւ մի՛ զարծաթ, եւ զգիտութիւն, քան զոսկի ընտիր։ Լաւ է իմաստութիւն, քան զականս պատուականս։ (Առակք Ը, 10-11)Ընդունեք խրատ այլ ոչ արծաթ ևգիտություն ոսկու փոխարեն։ Լավ է իմաստություն քան պատվական քարերը։ ընկալարուք                     — ընկալեցեք, վերցրեք ակն                                     — ակ,Continue reading “Հայոց լեզու”

Գրականություն 01.10.2020

ԱՇՈՒՆ ՕՐ Սևուկ ամպեր վար եկանՕրան, օրան,Սարի վրա շար եկան։Ծագեց առավոտՊաղեց, սառավ օդ։ Գոռաց երկինք, բուք արավ,Հևաց, հևաց.Ծերուկ երկիր սուգ արավ։Ճաքեց հեռուն ամպ,Երկիր դողաց-բա՛մբ։ Բողբոջ արև շող կապեց,Դողաց, սողաց,Արյուն-ամպից քող կապեց։Վառեց լեռան լանջ,Լեռան ցավատանջ։ Տեղաց անձրև մաղ տալով,Մարմանդ-մարմանդ,Հոգնած տերև շաղ տալով։ Ի՞նչ տրամադրություն է իշխում ստեղծագործության մեջ: Ստեղծագորտության մեջ ուրախ տրամադրություն է։ Դու ի՞նչ վերնագիր կընտրեիր: ԵսContinue reading “Գրականություն 01.10.2020”