Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ոսկեգործություն

Ինչպես նշել եմ, կրթահամալիրում իմ բացահայտումներից էր ոսկեգործության արհեստնին ավելի մոտիկից ծանոթանալը։ Վարպետ Դավիթի օգնությամբ ու մեծ ջանքերով կարծում եմ ունեմ առաջխաղացում։