Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց Լեզու

Կազմել տրված բայերի բոլոր դերբայական ձևերը: Գրել, կարդալ, տեսնել, սառչել, բարձրանալ, մոտենալ, մոտեցնել: Անորոշ-ել. -ալԳրել, կարդալ, տեսնել, սառչել, բարձրանալ, մոտենալ, մոտեցնել Համակատար-ելիս, -ալիսԳրելիս, կարդալիս, տեսնելիս, սառչելիս, բարձրանալիս, մոտենալիս, մոտեցնելիս Հարակատար-ածԳրած, կարդացած, տեսած, սառած, բարձրացած, մոտեցած, մոտեցրած Ենթակայական-ողԳրող, կարդացող, տեսնող, սառող, բարձրացող, մոտեցող, մոտեցնող Անկատար-ումԳրում, կարդում, տեսնում, սառում, բարձրանում, մոտենում, մոտեցնում Ապակատար-ելու, -ալուԳրելու, կարդալու, տեսնելու, սառելու, բարձրանալու,Continue reading “Հայոց Լեզու”

Գրականություն

Սուտը իմ կարդացած ստեղծագործություններում Գրեթե բոլոր պատմվածքներում, հեքիաթներում կան հորինվածքներ, ստեր, սակայն այն լինում է կարմիր և սպիտակ։ Դեռ փոքրուց իմ կարդացած որոշ հեքիաթներում հանդիպել եմ ստերի, և հավատում էինք այդ հորինված ստին։Մեր կյանքում լինում են այնպիսի պահեր, երբ այդ պահին ստելն ուղղակի դառնում է անհրաժեշտություն, օրինակ՝ փրկվում են կյանքեր։ Ստի գույների մասին ավելի պատկերավորContinue reading “Գրականություն”