Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ճամբարային օրերի ամփոփում

Ինձ համար այս տարվա ճամբարային օրերն առանձնահատուկ էին։ Հատկապես ցանկանում եմ պատմել իմ առաջին ճամփորդության՝ Գյումրիում անցկացրած գեղեցիկ օրվա մասին։ Նախ նշեմ, որ ճամփորդելու էինք գնացքով, ես իմ կյանքում առաջին անգամ գնացքով ճամփորդելու էի․․ երկար ծնողներիս համոզելուց հետո վերջապես արդեն գնացքի վագոնում զբաղեցրեցի իմ տեղը։ Ճանապարհն այնքան հետաքրքիր էր, որ չզգացի թե ինչպես անցավ ժամանակը։Continue reading “Ճամբարային օրերի ամփոփում”