Design a site like this with WordPress.com
Get started

English

There are a variety of theories and styles of humor, each of which can improve your understanding of the subject. Humor may be a critical life skill, but can it be taught? Mark Twain said that “Humor is the great thing, the saving thing after all. The minute it crops up, all our hardnesses yield, allContinue reading “English”

Հայոց Լեզու

Կազմել տրված բայերի բոլոր դերբայական ձևերը: Գրել, կարդալ, տեսնել, սառչել, բարձրանալ, մոտենալ, մոտեցնել: Անորոշ-ել. -ալԳրել, կարդալ, տեսնել, սառչել, բարձրանալ, մոտենալ, մոտեցնել Համակատար-ելիս, -ալիսԳրելիս, կարդալիս, տեսնելիս, սառչելիս, բարձրանալիս, մոտենալիս, մոտեցնելիս Հարակատար-ածԳրած, կարդացած, տեսած, սառած, բարձրացած, մոտեցած, մոտեցրած Ենթակայական-ողԳրող, կարդացող, տեսնող, սառող, բարձրացող, մոտեցող, մոտեցնող Անկատար-ումԳրում, կարդում, տեսնում, սառում, բարձրանում, մոտենում, մոտեցնում Ապակատար-ելու, -ալուԳրելու, կարդալու, տեսնելու, սառելու, բարձրանալու,Continue reading “Հայոց Լեզու”

Գրականություն

Սուտը իմ կարդացած ստեղծագործություններում Գրեթե բոլոր պատմվածքներում, հեքիաթներում կան հորինվածքներ, ստեր, սակայն այն լինում է կարմիր և սպիտակ։ Դեռ փոքրուց իմ կարդացած որոշ հեքիաթներում հանդիպել եմ ստերի, և հավատում էինք այդ հորինված ստին։Մեր կյանքում լինում են այնպիսի պահեր, երբ այդ պահին ստելն ուղղակի դառնում է անհրաժեշտություն, օրինակ՝ փրկվում են կյանքեր։ Ստի գույների մասին ավելի պատկերավորContinue reading “Գրականություն”

Հայոց լեզու

Գրե՛լ երեք այնպիսի ձայնարկություն, որոնցով հնարավոր լինի կազմել այլ խոսքի մասեր գոռգոռոց-գոռալ ձռձռոց֊ճռալ քչքչոց֊քչքչալ ծիվ֊ծիվ֊ծվծվալ Գտնե՛լ ձայնարկությունները (առոգանության նշանները դրված չեն) և խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։ Վայ, խշշալ, ձայն տալ, ծուղրուղու, հեյ, հարայ կանչել, ճռռոց, օֆ, քչքչոց, ծիվ-ծիվ, բզզոց, ախ, վաշ-վիշ, ճռվողյուն, ուխայ, թրըխկ, շրխկոց։ Վայ֊զգացական ծուղրուղու֊բնաձայնական հեյ֊կոչական օֆ֊զգացողական ծիվ֊ծիվ֊բնաձայնական ախ֊զգացական ուխայ֊զգացական։

ՈՍԿԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

Կրթահամալիրում իմ լավագույն ձեռքբերումներից եմ համարում Դավիթ Պետրոսյանի ոսկեգործության դպրոցում և ոսկեգործական լաբորատորիայում անցկացրած օրերը։ Շուրջ երկու տարի սովորելով ոսկեգործության գաղտնիքներին, ունեմ բավականին առաջընթաց։ Ինքնուրույն կարողանում եմ պատրաստել ոսկերչական մոդելներ, պատրաստել էսքիզներ և ի շնորհիվ Վարպետ Դավիթի՝ տիրապետել ոսկերչական արհեստի գաղտնիքներին։ Ստորև տեղադրված ֆոտոները ցույց են տալիս մի քանի հատված իմ անցկացրած դասապրոցեսից։ Ներկայումս ոսկեգործականContinue reading “ՈՍԿԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ”

Համո Սահյան

Սահյանը ծնվել է 1914 թվականի ապրիլի 14-ին Սիսիանի շրջանի Լոր գյուղում։ Սահյանը սկզբնական կրթությունը ստացել է տեղի դպրոցում, որտեղ իբրև ուսուցիչ աշխատել էին բանաստեղծներ Գառնիկ Քալաշյանը և Ակսել Բակունցը։ 1927 թվականին Հ. Սահյանը տեղափոխվել է Բաքու, որտեղ ստացել է միջնակարգ կրթություն։ 1935 թվականին ընդունվել և 1939 թվականին ավարտել է Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտի հայկական բաժանմունքը։ 1939–1941 թվականներին աշխատել է Բաքվի «Խորհրդային գրող» ամսագրում որպես գրական աշխատող։ Որպես Կասպիական նավատորմի նավաստի, մասնակցել է նաև ՀայրենականContinue reading “Համո Սահյան”