Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմաթիկա 30.09.2020

Թեմա` Մեկ անհայտով հավասարումներ Առաջադրանքներ (դասարանում) Լուծել հավասարումները x+1 = 11 X=11-1=10 x — 12 = 4 X=12-4=8 x-3 = -2 X=3+2=5 2×-1 = x + 3 X2+1=X-3 X2-X=2-1=1 3x + 2 = x + 4 X3-2=X-4=X3-X=4+2=4 X3:3=1 2(× — 1)=x+15 2x-2=x+15 2x-x=15+2 x=17 3(×-7)=2(×-5) 3x-7=2-5 3x-x=7+5 2x=13 (×+2)/3 =5 x+2=5*3 x+2=15 x=15-2 x=13 (× +Continue reading “Մաթեմաթիկա 30.09.2020”