Design a site like this with WordPress.com
Get started

Շաբաթվա կատարած աշխատանքների հաշվետվություն

Մայրենի՝ Կարդացել եմ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները, ՙՙԱնխելք մարդը՚՚, ՙՙՍուտասանը՚՚ և ՙՙՈՒլիկը՚՚ հեքիաթներից կատարել եմ արտագրություներ: Կատարել եմ նաև թեստային աշխատանքներ ստորև ներկայացվող թեստերի ժողովածուից՝ մայրենի լեզվից ինչպես նաև մաթեմաթիկայից: Ընտանիքով պատրաստվում ենք զատիկի տոնին, որի մասին հետագայում ևս կպատմեմ: