Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց լեզու

Գրե՛լ երեք այնպիսի ձայնարկություն, որոնցով հնարավոր լինի կազմել այլ խոսքի մասեր գոռգոռոց-գոռալ ձռձռոց֊ճռալ քչքչոց֊քչքչալ ծիվ֊ծիվ֊ծվծվալ Գտնե՛լ ձայնարկությունները (առոգանության նշանները դրված չեն) և խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։ Վայ, խշշալ, ձայն տալ, ծուղրուղու, հեյ, հարայ կանչել, ճռռոց, օֆ, քչքչոց, ծիվ-ծիվ, բզզոց, ախ, վաշ-վիշ, ճռվողյուն, ուխայ, թրըխկ, շրխկոց։ Վայ֊զգացական ծուղրուղու֊բնաձայնական հեյ֊կոչական օֆ֊զգացողական ծիվ֊ծիվ֊բնաձայնական ախ֊զգացական ուխայ֊զգացական։

ՈՍԿԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

Կրթահամալիրում իմ լավագույն ձեռքբերումներից եմ համարում Դավիթ Պետրոսյանի ոսկեգործության դպրոցում և ոսկեգործական լաբորատորիայում անցկացրած օրերը։ Շուրջ երկու տարի սովորելով ոսկեգործության գաղտնիքներին, ունեմ բավականին առաջընթաց։ Ինքնուրույն կարողանում եմ պատրաստել ոսկերչական մոդելներ, պատրաստել էսքիզներ և ի շնորհիվ Վարպետ Դավիթի՝ տիրապետել ոսկերչական արհեստի գաղտնիքներին։ Ստորև տեղադրված ֆոտոները ցույց են տալիս մի քանի հատված իմ անցկացրած դասապրոցեսից։ Ներկայումս ոսկեգործականContinue reading “ՈՍԿԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ”