Design a site like this with WordPress.com
Get started

Այցելություն խաղողի և գինու դպրոց:

Խաղողի և գինու դպրոց այցելությունս ևս մեկ բացահայտոմ էր: Երբեք չէի կարող պատկերացնել թե ինչքան հետաքրքիր էր աեմբողջ ընթացքը, գինու շշալցման պրոցեսը: նախ մինչև գինու շշալցումը, տեղի է ունենում տարայի լվացման և ախտահանման պրոցեսսը, որը կատարվում է մեր իսկ ձեռքերով, այնուհետև սկսվում է արդեն պատրաստի շշալցումը՝ փայտյա տակառից: Ամենահետաքրքիրն այն է, որ յուրաքանչյուրս ունենում ենքContinue reading “Այցելություն խաղողի և գինու դպրոց:”