Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մ Մաթեմատիկա 10․02․2020 4) Հետևյալ աղյուսակում ներկայացված են օրվա ընթացքում օդի ջերմաստիճանի փոփոխության տվյալները:Կառուցե՛ք համապատասխան գրաֆիկը. 5) Նկարում տրված են մեքենայի և ավտոբուսի շարժման գրաֆիկները. ա) Ժամը քանիսի՞ն է մեքենան մեկնել քաղաքից։ բ) Ինչի՞ է հավասար մեքենայի անցած ճանապարհի երկարությունը։ գ) Քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա էր մեքենան մեկնումից 2, 3, 6 ժամ անց։ դ) Ժամը քանիսի՞ն էրContinue reading

Մայրենիի Տնային 2.10.2020.

Ամեն օր տանը աշխատում ենք հետևյալ ուղղություններով: Համարակալված աշխատանքները օրվա դասին են առնչվում: Մյուսները կարող ես իրականացնել ուսումնական շրջանի ընթացքում: Գործնական քերականության վարժություններից տանը կատարում ես շաբաթվա ընթացքում: Գտնել և գրել տեղեկություններ պոեմի մասին: Պոեմի վիպերգական հատկանիշներից են սյուժետային տարրերի և կերպարների առկայությունը, պատմողական շարադրանքը, նկարագրությունները։ Սակայն պոեմին հատուկ են նաև հուզական ուժեղ երանգը, հեղինակային բազմազանContinue reading “Մայրենիի Տնային 2.10.2020.”