Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմաթիկայի տնային առցանց հանձնարարության կատարում

Կատարիր գումարում 2+8=10 3+ 5=8 4+8=12 3+7=10 5+11=16 Կրկնիր    բազմապատկման աղյուսակը և ինքնուրույն փորձիր գրել: Տրված թվերից  ո՞րն է   ավելի մեծ։ 3<4 10<20 100>90 8>2 20<30