Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գուշակել, թե տրված բառերի վերջածանցներն ինչ իմաստ են արտահայտում: Դրանցով կազմել նոր բառեր: ծերանոց, դարբնոց, արվեստանոց, դպրոց,հիվանդանոց Ռուսաստան, Ղազախստան, Լեհաստան, Հայաստան, Վրաստան նստարան, դասարան, լսարան, ապաստարան, պահարան թփուտ, եղեգնուտ, կաղնուտ, մոշուտ Կազմել նախադասություններ՝ առանձին գործածելով տրված բառերից յուրաքանչյուրը: Գրել, թե ինչ տարբերություն կա այդ զույգ բառերի իմաստների միջև: փրկել-ազատել, գույն-երանգ, առատ-բերրի, հրավեր-հրավերք, ցուցում-ցուցմունք, զգացում-զգացմունք: ՏրվածContinue reading

Մայրենի 10.03.2020

ԵՐԲ ԷՍ ՀԻՆ ԱՇԽԱՐՀԸ ՄՏԱ Երբ էս հին աշխարհը մտա ես տաղով, սազով-քամանչով՝Ի՜նչ պիտի անե աշխարհում էս անմիտ-անճարը, ասին:Սակայն երբ խալխի քեֆերին ես անուշ տաղերս ասի՝Ամառվա մրգերի նման անո՜ւշ է քո բառը, ասին:Բայց խալխի անսիրտ քեֆերին ես տխուր, մենակ մնացի,Ուզեցի թողնեմ-հեռանամ՝ հպարտ է ու չար է, ասին:Եվ սրտի ցավից հուսահատ՝ ես մե թաս օղի խմեցի –Չարենցը ցնդած-գինեմոլ, հարբեցող-հիմար է, ասին:Ու ձմռան բուքերի միջին եսContinue reading “Մայրենի 10.03.2020”