Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՈՍԿԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

Կրթահամալիրում իմ լավագույն ձեռքբերումներից եմ համարում Դավիթ Պետրոսյանի ոսկեգործության դպրոցում և ոսկեգործական լաբորատորիայում անցկացրած օրերը։ Շուրջ երկու տարի սովորելով ոսկեգործության գաղտնիքներին, ունեմ բավականին առաջընթաց։ Ինքնուրույն կարողանում եմ պատրաստել ոսկերչական մոդելներ, պատրաստել էսքիզներ և ի շնորհիվ Վարպետ Դավիթի՝ տիրապետել ոսկերչական արհեստի գաղտնիքներին։ Ստորև տեղադրված ֆոտոները ցույց են տալիս մի քանի հատված իմ անցկացրած դասապրոցեսից։ Ներկայումս ոսկեգործական լաբորատորիաներում մեծ եռանդով պատրաստվում ենք մայիսի վերջին կազմակերպվող ցուցահանդես հաշվետվությանը: Շնորհակալ եմ կրթահամալիրին, առանձնահատուկ Վարպետ Դավիթին ում շնորհիվ ապագայում կտիրապետեմ ոսկեգոր արհեստին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: