Design a site like this with WordPress.com
Get started
 • Գուշակել, թե տրված բառերի վերջածանցներն ինչ իմաստ են արտահայտում: Դրանցով կազմել նոր բառեր:
  • ծերանոց, դարբնոց, արվեստանոց, դպրոց,հիվանդանոց
  • Ռուսաստան, Ղազախստան, Լեհաստան, Հայաստան, Վրաստան
  • նստարան, դասարան, լսարան, ապաստարան, պահարան
  • թփուտ, եղեգնուտ, կաղնուտ, մոշուտ
 • Կազմել նախադասություններ՝ առանձին գործածելով տրված բառերից յուրաքանչյուրը: Գրել, թե ինչ տարբերություն կա այդ զույգ բառերի իմաստների միջև:
  • փրկել-ազատել,
  • գույն-երանգ,
  • առատ-բերրի,
  • հրավեր-հրավերք,
  • ցուցում-ցուցմունք,
  • զգացում-զգացմունք:
 • Տրված ածանցներով կազմել ածանցավոր բառեր: Գուշակել, թե ինչ ընդհանուր իմաստ ունեն դրանք:
  • ան-անտեր
  • ապ-ապարդյուն
  • դժ-դժգույն
  • տ-տգեղ
  • չ-չկամ
 • Գրել պատմություն «Մեկի մասին, ով չգիտեր շնորհակալություն հայտնել» թեմայով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: